Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Dorpswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
79986
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/79986

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Rijhuisje van één bouwlaag uit de eerste helft van de 19de eeuw (?) met bakstenen gevel van vier traveeën onder zadeldak.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Dorpswoning

Stationsstraat 30 (Beveren)
Rijhuisje van één bouwlaag uit de eerste helft van de 19de eeuwmet bakstenen gevel van vier traveeën onder zadeldak.