Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Kerkhof en pastorietuin

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 23-02-2001 tot heden

ID
80
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/80

Besluiten

Parochiekerk Sint-Servatius met kerkhofmuur, kerkhof en pastorie met pastorietuin
definitieve beschermingsbesluiten: 23-02-2001  ID: 3643

Beschrijving

Deze bescherming betreft de omgeving van de parochiekerk Sint-Servatius, meer specifiek het kerkhof en de pastorietuin, met uitzondering van de reeds als monument beschermde gebouwen.Waarden

Het kerkhof en de pastorietuin zijn beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

kerkhof en pastorietuin zorgen niet alleen voor een beelbepalende omkadering, maar vormen tevens historisch-typologisch één geheel met respectievelijk kerk en pastorie.

Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Parochiekerk Sint-Servaas

Kersbeek-Dorp 5 (Kortenaken)
Kerk met gotisch koor met steunberen, einde 16de eeuw opgetrokken uit baksteen met zandstenen speklagen. Noordoostelijke sacristie uit de tweede helft van de 18de eeuw. Neoclassicistische toren en éénbeukige ruimte. Neogotische zuidoostelijke sacristie.


Pastorie Sint-Servatiusparochie

Kersbeek-Dorp 9 (Kortenaken)
Achter de kerk gelegen gedeeltelijk verbouwd dubbelhuis uit einde 18de eeuw begroeid met wilde wingerd en klimop.