Beschermd monument

Hoekhuis

Beschermd monument van tot heden

ID
8005
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8005

Besluiten

Geografisch pakket Gent
definitieve beschermingsbesluiten: 03-09-1981  ID: 1665

Beschrijving

Dit hoekhuis is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de architectuurhistorische waarde van het pand als volgt werd gemotiveerd: "als typisch 18de-eeuws hoekhuis van 1757 met 19de-eeuwse winkelpui."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000657, Plotersgracht 13: huis, advies KCML (1981).


Waarden

Het huis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Hoekhuis

Plotersgracht 13-17 (Gent)
Hoekhuis met twee bouwlagen onder mansardedak met dakkapellen en driehoekig fronton, volgens archiefstukken te dateren 1757. Bepleisterde en geschilderde lijstgevels van respectievelijk vier en twee traveeën.