Beschermd monument

Abdij zusters bernardinessen: gastenkwartier

Beschermd monument van 24-06-1994 tot heden

ID
8008
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8008

Besluiten

Abdij zusters bernardinessen: deel
definitieve beschermingsbesluiten: 24-06-1994  ID: 2709

Beschrijving

Het voormalige gastenkwartier van de abdij zusters bernardinessen, het enige nog overblijvend gebouw van de voormalige abdij, is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische waarde van het pand als volgt werd gemotiveerd: als enige nog overblijvend, 16de-eeuws gebouw van de voormalige abdij, die in de 12de eeuw werd gesticht en ten tijde van de godsdiensttroebelen verwoest, en dat in de late 18de eeuw van een lagere aanbouw werd voorzien. Als voorbeeld van traditionele bak- en zandsteenbouw met onder meer een natuurstenen spiltrap, haard en versierde balksleutels gedragen door van wapenschildje voorziene consoles.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000899, abdij zusters bernardinessen, advies KCML (1994).


Waarden

Het nog overblijvend gebouw van de voormalige abdij van de zusters bernardinessen is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Abdij zusters bernardinessen: gastenkwartier

Kloosterakkerstraat zonder nummer (Assenede)
Gastenkwartier van de cisterciënzerinnenabdij van Oosteeklo. Het betreft het enige resterende abdijgebouw van de oude Abdij van Oosteeklo. Rechthoekig gebouw van vijf traveeën en twee bouwlagen onder een zadeldak. Het oudste gedeelte van het gebouw klimt op tot de 15de of 16de eeuw, vermoedelijk werd na de vernielingen in 1577 het oostelijk gedeelte van het huidig gebouw heropgebouwd. Centraal tussen de twee gedeelten bevindt zich het trappenhuis met de stenen wenteltrap.


Kasteel Roegiers

Abdijstraat 40-42, Kloosterakkerstraat zonder nummer (Assenede)
Voormalige abdijsite van de Zusters Bernardinessen met nog aanwezig gastenkwartier uit 15de of 16de eeuw. Kasteel, gelegen in een omgracht park afgesloten met een ijzeren toegangshek aan bakstenen pijlers met vaasbekroning. Tuin aangelegd in landschappelijke stijl met vijver en ijzeren brugje, opvallende rij platanen aan de walgracht. Oorspronkelijk gepleisterd en witgeschilderd kasteel daterend van 1783- 1785, uitgebreid circa 1910 en in 1938. Voormalige gebouwen van de bierbrouwerij, in kern daterend van circa 1800 en uitgebreid in 1903 met een stoombrouwerij. Dicht bij het kasteel, bevindt zich nog een kleine arbeiderswoning van circa 1863.