Beschermd monument

Abdij zusters bernardinessen: gastenkwartier

Beschermd monument van 24-06-1994 tot heden
ID: 8008   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8008

Besluiten

Abdij zusters bernardinessen: deel
definitieve beschermingsbesluiten: 24-06-1994  ID: 2709

Beschrijving

Het voormalige gastenkwartier van de abdij zusters bernardinessen, het enige nog overblijvend gebouw van de voormalige abdij, is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische waarde van het pand als volgt werd gemotiveerd: als enige nog overblijvend, 16de-eeuws gebouw van de voormalige abdij, die in de 12de eeuw werd gesticht en ten tijde van de godsdiensttroebelen verwoest, en dat in de late 18de eeuw van een lagere aanbouw werd voorzien. Als voorbeeld van traditionele bak- en zandsteenbouw met onder meer een natuurstenen spiltrap, haard en versierde balksleutels gedragen door van wapenschildje voorziene consoles.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000899, abdij zusters bernardinessen, advies KCML (1994).


Waarden

Het nog overblijvend gebouw van de voormalige abdij van de zusters bernardinessen is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Abdij zusters bernardinessen: gastenkwartier

Kloosterakkerstraat zonder nummer (Assenede)
Voormalig gastenkwartier van de cisterciƫnzerinnenabdij van Oosteeklo. Het betreft het enige resterende abdijgebouw van de oude Abdij van Oosteeklo.