Pastorie Sint-Sebastianusparochie met restant tuinmuur

Beschermd monument van 07-04-1995 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Linkebeek
Deelgemeente Linkebeek
Straat Pastorijpad
Locatie Pastorijpad 13 (Linkebeek)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/23100/101.1
  • 4.01/23100/105.1
  • OB001078

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Pastorie Sint-Sebastianusparochie met tuin

Pastorijpad 13, 13A, Linkebeek (Vlaams-Brabant)

Pastorie van 1733, dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak tussen aandaken en aanleunend bijgebouw van twee traveeën, ommuurde tuin met Heilig hartbeeld.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De pastorie met inbegrip van het restant van de tuinmuur is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

Waarden

De pastorie met inbegrip van het restant van de tuinmuur, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Vermoedelijk circa 1733 door de abdij van Vorst gebouwde plattelandspastorie in de vorm van een tweelaags, ondiep dubbelhuis in traditionele bak- en zandsteenstijl, in 1788 in Louis XVI-stijl heringericht en tenslotte in de loop van vorige eeuw voorzien van een symmetrisch opgevatte, bepleisterde voorgevel met verzorgde detaillering.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.