Beschermd monument

Pastorie Sint-Sebastianusparochie met restant tuinmuur

Beschermd monument van 07-04-1995 tot heden

ID: 801   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/801

Besluiten

Parochiekerk Sint-Sebastianus en pastorie met tuin
definitieve beschermingsbesluiten: 07-04-1995  ID: 2850

Beschrijving

De pastorie met inbegrip van het restant van de tuinmuur is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:Waarden

De pastorie met inbegrip van het restant van de tuinmuur, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Vermoedelijk circa 1733 door de abdij van Vorst gebouwde plattelandspastorie in de vorm van een tweelaags, ondiep dubbelhuis in traditionele bak- en zandsteenstijl, in 1788 in Louis XVI-stijl heringericht en tenslotte in de loop van vorige eeuw voorzien van een symmetrisch opgevatte, bepleisterde voorgevel met verzorgde detaillering.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Pastorie Sint-Sebastianusparochie met tuin

Pastorijpad 13, 13A (Linkebeek)
Pastorie van 1733, dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak tussen aandaken en aanleunend bijgebouw van twee traveeën, ommuurde tuin met Heilig hartbeeld.