Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Neoclassicistische stadswoningen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 80156   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/80156

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Thans gerenoveerde eenheidsbebouwing van twee rijhuizen uit de 19de eeuw. Volgens bouwaanvraag respectievelijk in 1872 en 1873 aangepast aan bestaand huis ernaast.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Twee stadswoningen in eenheidsbebouwing

Jezuietenplein 3-4 (Oudenaarde)
Thans gerenoveerde eenheidsbebouwing van twee rijhuizen uit de 19de eeuw. Volgens bouwaanvraag respectievelijk in 1872 en 1873 aangepast aan bestaand huis ernaast.