Beschermd monument

Classicistisch hoekhuis

Beschermd monument van 03-09-1981 tot heden
ID: 8017   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8017

Besluiten

Geografisch pakket Gent
definitieve beschermingsbesluiten: 03-09-1981  ID: 1665

Beschrijving

Dit classicistisch hoekhuis is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de architectuurhistorische waarde van het pand als volgt werd gemotiveerd: "als groot eind 18de-eeuws hoekhuis van 1787 met sobere Lodewijk XVI-gevel."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000657, Plotersgracht 28-30: huis, advies KCML (1981).


Waarden

Het huis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Classicistisch hoekhuis

Rodekoningstraat 9-13 (Gent)
Hoekpand met de Rode Koningstraat, met drie bouwlagen onder schilddak (?), volgens archiefstukken te dateren 1787, mogelijk oudere kern.