Beschermd monument

Windmolen Artemeersmolen

Beschermd monument van 11-09-1986 tot heden

ID
8020
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8020

Besluiten

Artemeersmolen en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 11-09-1986  ID: 2203

Beschrijving

De stenen windmolen Artemeersmolen is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de industrieel-archeologische waarde als volgt werd gemotiveerd: "als bergmolen van 1810 met drie koppels maalstenen.”

  • Onroerend Erfgoed Industrieel Erfgoed, beschermingsdossier DO000776, Artemeersmolen met omgeving, advies KCML (1986).


Waarden

De windmolen genaamd Artemeersmolen is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Artemeersmolen

Artemeersstraat 14A-B (Aalter)
Ronde bakstenen bovenkruier, type bergmolen, opgetrokken in 1810 ter vervanging van de nabijgelegen houten Eekhoutmolen te Kanegem.