Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Winkel

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 80203   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/80203

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Benaderende reconstructie van de vooroorlogse 18de-eeuwse halsgevel van twee traveeën en twee bouwlagen, door architect Jules Coomans (Ieper).Aanduiding van

Is de vaststelling van

Winkel

Boterstraat 23 (Ieper)
Benaderende reconstructie van de vooroorlogse 18de-eeuwse halsgevel van twee traveeën en twee bouwlagen, door architect Jules Coomans (Ieper).