Beschermd monument

Watermolen Perlinckmolen

Beschermd monument van 15-10-1974 tot heden

ID
8027
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8027

Besluiten

Watermolen Perlinckmolen
definitieve beschermingsbesluiten: 15-10-1974  ID: 770

Beschrijving

De watermolen Perlinckmolen is beschermd als monument.Waarden

De Perlinckmolen is beschermd als monument omwille van het algemeen belang.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Watermolen Perlinckmolen

Perlinkweg 1 (Brakel)
Voormalige hoeve met geïntegreerde watermolen. Uitzonderlijk oude watermolensite, namelijk reeds vermeld in 868-869. Huidige semigesloten aanleg door uitbreiding uit de tweede helft van de 19de eeuw tot de eerste helft van de 20ste eeuw van een hoeve met losse bestanddelen opklimmend tot begin 19de eeuw.