Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Windmolen Verrebeekmolen met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van tot heden

ID
8029
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8029

Besluiten

Verrebeekmolen en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 27-11-1978  ID: 1217

Beschrijving

De stenen windmolen Verrebeekmolen met zijn onmiddellijke omgeving is beschermd als dorpsgezicht.Waarden

De Verrebeekmolen met zijn onmiddellijke omgeving is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

-


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Verrebeekmolen

Verrebeke zonder nummer (Brakel)
De Verrebeekmolen is een laat 18de-eeuwse stenen korenwindmolen van het type bovenkruier waarvan de sterk conische ronde molenkuip afgedekt is door een streekeigen uidak. Tussen 1994 en 1996 werd de molen volledig ontmanteld en heropgebouwd door de firma 't Gebinte Molenbouw naar plannen van architect F. Ponnet.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Trimpontbos en Hayesbos

Everbeek, Nederbrakel, Opbrakel (Brakel)
Deze ankerplaats situeert zich op in het zuiden van Brakel. De zuidelijke en westelijke grens wordt deels door de gewestgrens gevormd. De bossen liggen op de hellingen van de getuigenheuvels van de Vlaamse Ardennen, waarop de bronnen van enkele beken liggen. De valleien van de bovenlopen van de Verrebeek, Dorenbosbeek en Terkleppebeek worden gekenmerkt door graslanden met KLE's, ze vormen een halfopen landschap. De steile zijvalleien van de Terkleppebeek hebben een mozaïek van kleinere bosjes, graslanden en akkerlanden. De Maandagkouter en de Wallekouter rond de Verrebeekmolen hebben een open karakter. Het Mijnwerkerspad, een voormalige spoorlijn, wordt door de houtkanten op talud in het landschap afgetekend.