Beschermd monument

Stadswoning in traditionele stijl

Beschermd monument van 03-09-1981 tot heden
ID: 8032   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8032

Besluiten

Geografisch pakket Gent
definitieve beschermingsbesluiten: 03-09-1981  ID: 1665

Beschrijving

Deze stadswoning in traditionele stijl, het linkerdeel van een geheel bestaande uit twee woningen, is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de architectuurhistorische waarde van het pand als volgt werd gemotiveerd: "als traditionele bak- en zandsteenbouw uit de 17de eeuw, één geheel vormend met nummer 3 en met gemeenschappelijk centraal getrapt dakvenster."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000657, Rodekoningstraat 1: huis, advies KCML (1981).


Waarden

Het huis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Twee gekoppelde stadswoningen

Rodekoningstraat 1 (Gent)
Twee huizen van elk twee traveeën en twee bouwlagen, onder zadeldak, uit de 17de eeuw. Verankerde bakstenen lijstgevel met gecementeerde plint en met verwerking van zandstenen voor de vensterdorpels en -stijlen en negblokken.