Beschermd monument

Stadswoning met achterhuis

Beschermd monument van 03-09-1981 tot heden

ID
8040
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8040

Besluiten

Geografisch pakket Gent
definitieve beschermingsbesluiten: 03-09-1981  ID: 1665

Beschrijving

Deze stadswoning met achterhuis is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de architectuurhistorische waarde van het pand als volgt werd gemotiveerd: "als woning met gewitte en bepleisterde trapgevel uit de 16de-17de eeuw en de achterbouw aan de Leie-oever als onderdeel van een zeldzaam ensemble gevormd door een kleinschalige huizenrij uit de 16de-17de eeuw."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000657, Sluizeken 26: huis (met achterbouw), advies KCML (1981).


Waarden

Het huis met inbegrip van de achterbouw is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Stadswoning met achterhuis

Sluizeken 28 (Gent)
Huis van drie traveeën en twee bouwlagen onder steil zadeldak uit de 16de tot 17de eeuw. Achterbouw van twee traveeën en twee bouwlagen, onder zadeldak met links aandak met muurvlechtingen, uit de 16de eeuw.