Beschermd monument

Stadhuis Deinze

Beschermd monument van 11-06-2010 tot heden
ID: 8042   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8042

Besluiten

Gemeentehuizen
definitieve beschermingsbesluiten: 11-06-2010  ID: 4716

Beschrijving

De bescherming omvat het neoclassicistische stadhuis van Deinze.Waarden

Gemeentehuis van Deinze is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Het gemeentehuis uit 1843 is de recentste opvolger van de eerste Halle en stadsschaar die uit de 14de eeuw stammen.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
In 1837 werd de aanzet gegeven voor een nieuw stadhuis door de benoeming van architect De Noyette en vervolgens architect Ange de Lancker uit Aarsele.
Gebouwd tussen 1840 en begin 1843 in neoclassicistische stijl met de vormentaal daarbij horend.
Omwille van kostenbesparing werd de receptiezaal niet afgewerkt en de trap van eerste naar tweede verdieping niet aangebracht. Pas in 1874 wordt de raadzaal verder ingericht.
De benedenverdieping deed dienst als café en conciërgewoning.

artistieke waarde

De monumentale gevel wordt gevormd door een opvallende en uitzonderlijke klassieke vormgeving met bassement, vier kolossale Korinthische halfzuilen en een kroonlijst.

sociaal-culturele waarde

Representatief voorbeeld van een gemeentehuis met opvallende veruiterlijkte vormgeving binnen een gemeentelijk/plattelands context als teken van burgerlijke macht en autonomie.
De benedenverdieping deed tevens dienst als café en conciërgewoning.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Stadhuis Deinze

Markt 21 (Deinze)
Vrij monumentaal neoclassicistisch stadhuis nog enigszins aansluitend bij het Paladiaanse landhuistype, van 1840-43 naar ontwerp van architect A. de Lancker, ter vervanging van de in 1792 door brand vernielde stadshal.