Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
80465
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/80465

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nr. 70. Kleine, vrijstaande woning van 1938 (bouwaanvraag onleesbaar gesigneerd), ommuurde voortuin. Dubbelhuis van drie trav. en één bouwl. onder pannen schilddak (n // straat) met twee dakkapellen. Rode baksteenbouw op gecementeerde plint. Twee driezijdige bow windows onder leien dak flankeren de rondboogdeur in geprofileerde omlijsting. Erachter bouwvallige serres, eveneens van 1938. ReferenAanduiding van

Is de vaststelling van

Villa

Kortemarkstraat 70 (Lichtervelde)
Kleine, vrijstaande woning van 1938 (bouwaanvraag onleesbaar gesigneerd), ommuurde voortuin.