Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Aldegonde

Beschermd monument van 03-07-1942 tot heden

ID: 8050   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8050

Besluiten

Gebouwen en landschap in Vlaanderen
definitieve beschermingsbesluiten: 03-07-1942  ID: 43

Beschrijving

De parochiekerk Sint-Aldegonde is beschermd als monument.Waarden

De Sint-Aldegondekerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Parochiekerk Sint-Aldegonde met ommuurd kerkhof

Mespelarestraat zonder nummer (Dendermonde)
Gelegen aan de noordzijde van het dorpspleintje middenin een ovaal omringend kerkhof. De éénbeukige kruiskerk gaat terug op een romaans zaalkerkje waarvan de oudste delen (beuk en koortje) zouden opklimmen tot het laatste kwart van de 12de eeuw.