Parochiekerk Sint-Aldegonde

Beschermd monument van 03-07-1942 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Dendermonde
Deelgemeente Mespelare
Straat Mespelarestraat
Locatie Mespelarestraat zonder nummer (Dendermonde)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/42006/384.1
  • OO002160

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Parochiekerk Sint-Aldegonde met ommuurd kerkhof

Mespelarestraat zonder nummer, Dendermonde (Oost-Vlaanderen)

Gelegen aan de noordzijde van het dorpspleintje middenin een ovaal omringend kerkhof. De éénbeukige kruiskerk gaat terug op een romaans zaalkerkje waarvan de oudste delen (beuk en koortje) zouden opklimmen tot het laatste kwart van de 12de eeuw.

Beschrijving

De parochiekerk Sint-Aldegonde is beschermd als monument.

Waarden

De Sint-Aldegondekerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde

historische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.