Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Sint-Jan-Baptistinstituut

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
80502
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/80502

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nr. 101. St.-Jan-Baptistinstituut. Schoolgebouw ontworpen door E. Van Hoecke-Delmarle in 1909. Voorportaal met bureau en spreekkamer gelegen achterin beplant voortuintje afgesloten door ijzeren hek. Topgevel in neo-Vlaamserenaissance getinte stijl met drie rondbogen, in het midden deur, in geveltop rondboognis met heiligenbeeld, in topstuk gedateerd 1909. Erachter breed klasgebouw (vlg.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Sint-Jan-Baptistinstituut

Reinaertstraat zonder nummer (Gent)
Schoolgebouw ontworpen door E. Van Hoecke-Delmarle in 1909. Voorportaal met bureau en spreekkamer gelegen achterin beplant voortuintje afgesloten door ijzeren hek. Erachter breed klasgebouw (volgens bouwaanvraag) van twee bouwlagen en twaalf traveeën onder schilddak.