Beschermd monument

Gedenkkapel Heilig Hart en vrijheidsboom

Beschermd monument van 24-11-2011 tot heden

ID: 8051   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8051

Besluiten

Gedenkkapel van het Heilig Hart als oorlogsmonument en vrijheidsboom
definitieve beschermingsbesluiten: 24-11-2011  ID: 4882

Beschrijving

De bescherming omvat de gedenkkapel Heilig Hart die als oorlogsmonument werd opgetrokken en de in 1919 aangeplante vrijheidsboom, een linde (Tilia).Waarden

Gedenkkapel van het Heilig Hart als oorlogsmonument en vrijheidsboom voor de gesneuvelden en burgerlijke slachtoffers de Eerste Wereldoorlog en Tweede Wereldoorlog van Bachte-Maria-Leerne is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

Als zijnde een fraaie privaat opgerichte gedenkkapel, opgetrokken in neobarokstijl in baksteen onder leien dak, met voluten, waterlijsten en omlijstingen van dubbele deur en ramen en grafelijk familiewapenschild uitgewerkt in arduin. De kapel werd uitgevoerd door vermoedelijk een lokale ambachtelijke arduinkapper. Sober kapelinterieur met zwart-witte tegelvloer en uitgerust met klein houten altaar met een houten reliƫf, waarop een Christusbeeld, een tabernakel en vier stoelen. Daarboven aan de muur een beeldje van de Gekruisigde. Daarnaast hangen aan de muren twee gedenkplaten met namen van slachtoffers uit de beide wereldoorlogen.

historische waarde

Gedenkkapel geschonken door de Graaf en Gravin Arnold t' Kint de Roodenbeke, burgemeester van Bachte-Maria-Leerne voor de gesneuvelde en gestorven inwoners van de Eerste Wereldoorlog. In ruil hiervoor prijken hun wapenschilden op de kapel.
De kapel werd op 26 juni 1921 ingehuldigd en de gedenkplaat in juni 1922. De vrijheidsboom, een linde (Tilia), achter de kapel werd reeds in 1919 aangeplant. De namen van slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog werden later toegevoegd op de gedenkplaten.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde de materialisatie van het herdenken van een collectief trauma.
De Heilig Hartdevotie was tijdens het interbellum bijzonder populair, wat zich uitte in de oprichting van heel wat gedenktekens met het Heilig Hart als centraal thema.
Als herdenking aan grote gebeurtenissen binnen de geschiedenis van Belgiƫ, is de aanplant van vrijheidsbomen een opvallende symbolische daad, die deel uitmaakt van een sterk verspreide volkse traditie.

Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Gedenkkapel Heilig Hart

Leernsesteenweg zonder nummer (Deinze)
Gedenkkapel van het Heilig Hart als oorlogsmonument en vrijheidsboom voor de gesneuvelden en burgerlijke slachtoffers van beide Wereldoorlogen.


Opgaande linde als vredesboom

Bagattestraat zonder nummer, Leernsesteenweg zonder nummer (Deinze)
De opgaande linde staat rechts achter de gedenkkapel Heilig Hart. De vredesboom werd in 1919 aangeplant.