Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
80552
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/80552

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Villa van Albert Last, volgens de bouwvergunning van 1947, gebouwd bij de al bestaande maalderij en schuur, oorspronkelijk de zwingelarij van Edmond Last van 1912.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa

Gravenstraat 66 (Kaprijke)
Villa van Albert Last, volgens de bouwvergunning van 1947, gebouwd bij de al bestaande maalderij en schuur, oorspronkelijk de zwingelarij van Edmond Last van 1912.