Beschermd monument

Stadswoning met traditionele trapgevel

Beschermd monument van 03-09-1981 tot heden

ID
8056
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8056

Besluiten

Geografisch pakket Gent
definitieve beschermingsbesluiten: 03-09-1981  ID: 1665

Beschrijving

Deze stadswoning met traditionele trapgevel is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de architectuurhistorische waarde van het pand als volgt werd gemotiveerd: "als voorbeeld van een traditionele, 17de-eeuwse trapgevel."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000657, Zeugstraat 5: huis, advies KCML (1981).


Waarden

Het huis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Stadswoning

Zeugsteeg 5 (Gent)
Traditionele trapgevel (7 trappen + topstuk) met drie traveeën en twee bouwlagen, opklimmend tot de 17de tot 18de eeuw.