Beschermd monument

Vleeshuis

Beschermd monument van 06-01-1943 tot heden
ID: 8062   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8062

Besluiten

Collegiale Onze-Lieve-Vrouwkerk, Vleeshuis en stadhuis met belfort
definitieve beschermingsbesluiten: 06-01-1943  ID: 59

Beschrijving

Het vleeshuis is beschermd.Waarden

De voormalige Vleeschhalle, thans oudheidkundig museum, is beschermd omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Vleeshuis

Grote Markt 32 (Dendermonde)
Thans Vleeshuismuseum. Eén van de oudste historische gebouwen, oorspronkelijk vlees- en lakenhal, schepenhuis, vierschaar, gevangenis, later lokaal van de Sint-Jorisgilde en van de rederijkerskamer de Leeuwerkenaars.