Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Jan-Baptist met kerkhof en site castrale motte

Beschermd monument van 30-01-2013 tot heden
ID: 8066   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8066

Besluiten

Parochiekerk Sint-Jan-Baptist met cultuurgoederen, kerkhof en site van de castrale motte
definitieve beschermingsbesluiten: 30-01-2013  ID: 5107

Beschrijving

De bescherming omvat de parochiekerk Sint-Jan-Baptist met het historisch kerkhof en de site van de vroegere castrale motte ten westen van de waterloop Leiemeander Grammene. De toren van de kerk werd in 1942 reeds beschermd als monument.Waarden

De parochiekerk Sint-Jan-Baptist met historisch kerkhof en site van de vroegere castrale motte is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

De site van de Sint-Jan-Baptistkerk met omringend kerkhof en aanpalende perceel tot de oude Leiebocht is als cultuurhistorisch relict van uitzonderlijke waarde als voorbeeld van een vroeg middeleeuwse kerksite, mogelijk van een eigenkerk, ingeplant op het neerhof van de ten zuiden ervan gelegen voormalige castrale motte, kenmerkend ingeplant op de rand van een terrasrestant aan de buitenbocht van de oude Leie.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Architectuurhistorisch is de bakstenen hallenkerk in neogotische stijl, ontworpen door architect Henri Valcke in 1903-1908 een mooi voorbeeld van vernieuwde kerk met integratie van de oude achthoekige vroeg gotische toren met vierkante onderbouw.
Binnen het oeuvre van architect Valcke is deze kerk een vroeg voorbeeld van neogotische kerkbouw. De in 1942 als monument beschermde toren maakt integraal deel uit van het huidige concept en geeft het gebouw een atypisch maar opmerkelijk voorkomen.

artistieke waarde

Voornamelijk het barokke, van de oude kerk overgeplaatste eikenhouten meubilair, namelijk het tochtportaal, gedateerd "anno-1654" in Vlaamse barok met kenmerkende getorseerde zuilen, gevleugelde engelenhoofdjes en herme op de makelaar is, voor een plattelandskerkje, een uitzonderlijk en artistiek kunstwerk. De gebeeldhouwde biechtstoel met kenmerkende barokelementen zoals hermen, maskerkoppen en vruchtenslingers, getuigt eveneens van een kwalitatieve stijl.
Ook het neogotische meubilair, specifiek ontworpen door beeldhouwer Edmond Vanden Eynde voor de nieuwe kerk in 1908, zoals de altaren, preekstoel en koorbanken, zijn kunstzinnig uitgevoerd en representatief voor de toenmalige neogotische kerkstoffering.

sociaal-culturele waarde

De kerksite heeft een belangrijke bakenfunctie en beeldbepalende rol in de ruimtelijke context. Het is een kernpunt wegens zijn visuele, cultuurhistorische en sociaal-culturele context.
De parochiekerk veruitwendigt de duurzaamheid en de identiteit van de gemeenschap op deze plaats. Het nog in gebruik zijnde kerkhof vervult nog steeds een rol in het dorpsleven.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Jan-Baptist

Koffiebeekstraat zonder nummer (Deinze)
De parochiekerk Sint-Jan-Baptist is zoals de oudste typische Leiekerkjes ingeplant op een lichte verhevenheid aan de linkerbuitenbochtoever van een oude afgesneden arm van de Leie. De neogotische kerk ontworpen door Henri Valcke wordt omringd door een ovaal kerkhof, omgeven door leilinden, hagen en een rij knotwilgen.