Beschermd monument

Oorlogsmonument

Beschermd monument van 04-11-2002 tot heden
ID: 8069   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8069

Besluiten

Herdenkingstekens Eerste Wereldoorlog
definitieve beschermingsbesluiten: 04-11-2002  ID: 3947

Beschrijving

Het herdenkingsteken ter herinnering aan de Eerste Wereldoorlog is beschermd als monument.Waarden

Het herdenkingsteken ter herinnering aan de Eerste Wereldoorlog is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

De herdenkingstekens zijn allen opgedragen aan de militaire en burgerslachtoffers van de Eerste Wereldoorlog (1914-1918). In 1919 kregen de gemeenten de opdracht herdenkingstekens op te richten. Meestal werden de namen van slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog na 1945 aan het monument toegevoegd.
De Eerste Wereldoorlog betekende een breuk met het verleden. De politieke, militaire, sociologische en culturele kaarten werden volledig hertekend na 1918. De tekens gedenken bijgevolg de slachtoffers van één der belangrijkste en meest markante gebeurtenissen uit de wereldgeschiedenis.

historische waarde

De herdenkingstekens zijn allen opgedragen aan de militaire en burgerslachtoffers van de Eerste Wereldoorlog (1914-1918). In 1919 kregen de gemeenten de opdracht herdenkingstekens op te richten. Meestal werden de namen van slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog na 1945 aan het monument toegevoegd.
De Eerste Wereldoorlog betekende een breuk met het verleden. De politieke, militaire, sociologische en culturele kaarten werden volledig hertekend na 1918. De tekens gedenken bijgevolg de slachtoffers van één der belangrijkste en meest markante gebeurtenissen uit de wereldgeschiedenis.

artistieke waarde

De herdenkingstekens werden opgericht tussen 1919 en 1940. Daardoor werden een veelheid aan stijlen toegepast; van art nouveau tot art deco met al zijn varianten. Bekende kunstenaars werden aangezocht om de herdenkingstekens te ontwerpen en uit te voeren. De gebruikte vormentaal/symboliek is eigen aan het herdenkingsteken met zijn verwijzingen naar de helden in lijden, dood en overwinning. Het vredesteken van de Gentse ingenieur Jules Tijtgat werd op 19 juli 1931 feestelijk onthuld. Het herdenkingsteken behoort tot, en is representatief voor, de zuivere art deco.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Herdenkingsteken Eerste Wereldoorlog

Burgemeester Potiaulaan zonder nummer (Dendermonde)
Toen Dendermonde in 1924 besliste dat er een oorlogsmonument moest komen in de stad besloot het Schepencollege van Sint-Gillis-bij-Dendermonde om ook daar een monument op te richten. Het begin van de Theofiel Potiaulaan bleek de geschikte plaats.