Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Parochiekerk Sint-Mauritius en Gezellen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
80708
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/80708

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Oorspronkelijk romaanse kruiskerk van Doornikse steen met kern opklimmend tot de 12de of de 13de eeuw, doch reeds vroeger vermeld. Vernield in gevechten tussen de Gentenaars en Lodewijk van Male (1381). Heropbouw in baksteen en vergroting van schip.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Parochiekerk Sint-Mauritius en Gezellen met kerkhof

Nevelemarkt 1 (Deinze)
Oorspronkelijk romaanse kruiskerk van Doornikse steen met kern opklimmend tot de 12de of de 13de eeuw, doch reeds vroeger vermeld. Hallenkerk met driebeukig schip van drie traveeën, een transept van één travee met vierkante kruisingstoren, een vlak afgesloten koor van één travee met aangebouwde sacristieën, traptorentje in oksel van koor en noordelijke sacristie. Ommuurd kerkhof omheen de parochiekerk met een collectie van 19de en 20ste-eeuwse graftekens.