Parochiekerk Sint-Aldegonde: ommuurd kerkhof met hekpijlers

Beschermd monument van 03-11-2003 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Dendermonde
Deelgemeente Mespelare
Straat Mespelarestraat
Locatie Mespelarestraat zonder nummer (Dendermonde)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/42006/289.1
  • OO002942

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Parochiekerk Sint-Aldegonde met ommuurd kerkhof

Mespelarestraat zonder nummer, Dendermonde (Oost-Vlaanderen)

Gelegen aan de noordzijde van het dorpspleintje middenin een ovaal omringend kerkhof. De éénbeukige kruiskerk gaat terug op een romaans zaalkerkje waarvan de oudste delen (beuk en koortje) zouden opklimmen tot het laatste kwart van de 12de eeuw.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het kerkhof met omringende kerkhofmuur en hekpijlers is beschermd als monument.

Waarden

Het kerkhof met omringende kerkhofmuur en hekpijlers is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu cultuurhistorische en artistieke waarde: Het ovaalvormig omsloten kerkhof met nog aanwezige graftekens is een representatief voorbeeld van een oude landelijke begraafplaats die een parochiekerk, teruggaand op een Romaans zaalkerkje, omringt en is illustratief voor de geschiedenis van de begrafenisgebruiken. Het kerkhof vormt als afgelijnde site een historische eenheid met de historisch en artistiek belangrijke Sint-Aldegondekerk en samen zijn ze een ruimtelijk structureel en visueel sterk bepalend element in de dorpskern. De authentieke 18de-eeuwse bak- en natuurstenen kerkhofmuur met steunberen in aansluiting met de 1773 gedateerde hardstenen hekpijlers in classicistische stijl, getuigt van een verfijnde en stijlvolle afwerking en is een belangwekkende uiting van funeraire architectuur. De memento mori symboliek in de ornamentiek van de pijlerbekroning verleent de toegang een extra zeldzaam karakter.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.