Beschermd monument

Bastion V: watertoren

Beschermd monument van 04-12-2003 tot heden

ID
8076
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8076

Besluiten

Militaire constructies
definitieve beschermingsbesluiten: 04-12-2003  ID: 4128

Beschrijving

De watertoren op voormalig Bastion V is beschermd als monument.Waarden

De watertoren op voormalig Bastion V is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu militair- en architectuurhistorische, industrieel-archeologische en sociaal-culturele waarde: Deze watertoren is door de opvallende ligging op de voormalige militaire site aan de rand van de stad, én door zijn bouwgeschiedenis en esthetische vormgeving een waardevolle getuige van een historische evolutie in de uitbouw van de drinkwatervoorziening in België, die tijdens het interbellum met aangepaste middelen versneld werd verdergezet. De watertoren vormt een visueel baken in de omgeving met sterk beeldbepalend karakter in de Dendermondse stedelijke context.
De watertoren, ontworpen in 1923 en gerealiseerd in 1924, is een goed voorbeeld van het type DI (Intzekuip, gesteund door acht betonnen balken onderling verbonden door dwarsbalken). In het onderhavig geval uitgevoerd volgens de volledig in beton uitgevoerde bouwwijze ‘Monnoyer’, typisch voor de kwestieuze bouwperiode, met door boogvelden en balustrade gekenmerkte volledig betonnen kop. De watertoren bezit daarenboven vanuit architecturaal oogpunt een opvallende eenheid.
De watertoren is gesitueerd in een opvallende stedelijke context met monumentale waarde, in casu een militaire site. Deze site is illustratief voor een unieke historische continuïteit inzake de opeenvolging van functies van openbaar en militair nut op éénzelfde plaats.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Bastion V, met laboratorium, kazemat en watertoren

Leopoldlaan 10-12, 12A, zonder nummer (Dendermonde)
Geheel van laboratorium, kazemat, holtraverse met watertoren, deels gekasseid terreplein, aarden wal én hoofdgracht met rest van lunet met brugpijlers en kruitmagazijn. Van de aarden wallen van het Bastion V zijn nog belangrijke, zij het met bomen en struikgewas begroeide resten bewaard.