Beschermd monument

Hoekhuis

Beschermd monument van 03-09-1981 tot heden

ID: 8079   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8079

Besluiten

Geografisch pakket Gent
definitieve beschermingsbesluiten: 03-09-1981  ID: 1665

Beschrijving

Dit hoekhuis is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de architectuurhistorische waarde van het pand als volgt werd gemotiveerd: "als voorbeeld van een aangepaste 19de-eeuwse gevel met duidelijke sporen van een oude kern met overkragende bovenverdieping."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000657, Zuivelbrugstraat 6: huis, advies KCML (1981).


Waarden

Het huis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Hoekhuis

Zuivelbrugstraat 8 (Gent)
Hoekhuis van drie bouwlagen met schilddak (pannen). Oude kern, aangepast en bepleisterd in de 19de eeuw.