Beschermd monument

Stadswoningen en beluik: gevels en bedakingen

Beschermd monument van 03-09-1981 tot heden

ID: 8080   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8080

Besluiten

Geografisch pakket Gent
{'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/13', 'label': u'definitieve beschermingsbesluiten'}: 03-09-1981  ID: 1665

Beschrijving

De gevels en bedakingen van deze stadswoningen en deze beluikhuisjes zijn beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit
waarbij de architectuurhistorische waarde van het pand als volgt werd gemotiveerd: "als traditionele rijhuisjes uit de 17de eeuw met trapgevel of getrapt dakvenster en spiegelboogdeur"
en waarbij de industrieel-archeologische waarde als volgt werd gemotiveerd: "als klein beluik uit het einde van de 19de eeuw."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000657, Corduwaniersstraat 23-33: huis (gevels en bedakingen), advies KCML (1981).


Waarden

Het huis (gevels en bedakingen) is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde

industrieel-archeologische waarde

-


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Stadswoning en beluik

Corduwaniersstraat 43-51 (Gent)
Twee bouwlagen hoog rijhuis met zadeldak (Vlaamse pannen) uit de 17de eeuw. Beluik met drie huizen langs linkerzijde en twee berghokjes rechts (voorheen drie); 1893, bouwheer weduwe Karel Warrie-Maché.


Stadswoning met trapgevel

Corduwaniersstraat 43-51 (Gent)
Trapgeveltje (7 treden + topstuk) in traditionele stijl met twee bouwlagen, twee traveeën (oorspronkelijk drie) en zadeldak (Vlaamse pannen), opklimmend tot de 16de, 17de eeuw.