Beschermd monument

Refugiehuis abdij van Drongen: restanten en aanhorigheden

Beschermd monument van tot heden

ID
8081
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8081

Besluiten

Geografisch pakket Gent
definitieve beschermingsbesluiten: 03-09-1981  ID: 1665

Beschrijving

De resten en aanhorigheden van de abdij van Drongen zijn beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische waarde van het pand als volgt werd gemotiveerd: "als resten van de 17de-eeuwse kloostergang."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000657, Lange Steenstraat 20-53: resten en aanhorigheden voormalig refugiehuis van de Norbertijnenabdij van Drongen, advies KCML (1981).


Waarden

De resten en de aanhorigheden van het voormalig refugiehuis van de Norbertijnenabdij van Drongen zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Refugiehuis abdij van Drongen: stallen

Lange Steenstraat 20-50, 20A (Gent)
Doorgaans worden deze fragmenten beschouwd als elementen van de oude kloostergang van de abdij van Drongen. Het lijkt er veeleer op dat de hier betreffende vleugel een overblijfsel is van de voormalige stalgebouwen.