Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Brouwerij- en mouterijcomplex

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
80847
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/80847

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nr. 261-263. Z.g. "Zwijnland - Brasserie - Malterie - Lahaye - Frères" vlg. witgeschilderd opschrift van de mouteest. Voormalig brouwerij- en mouterijcomplex uit XIX en XX a met XVIII d-brouwerswoning, waarvan de benaming verwijst naar de oude heerlijkheid Zwijnland ca. 1660 aangekocht door de St.-Bertinusabdij van St.Omaars; in werking tot in de jaren 1960 en thans deels fungerend als drankenopAanduiding van

Is de vaststelling van

Brouwerij- en mouterijcomplex

Casselstraat 261-263, 261A-D, 263A, Zwijnlandstraat 2A-C (Poperinge)
'Zwijnland-Brasserie-Malterie-Lahaye-Frères' volgens het witgeschilderd opschrift van de mouteest. Voormalig brouwerij- en mouterijcomplex uit de 19de en het eerste kwart van de 20ste eeuw, met een brouwerswoning uit het laatste kwart van de 18de eeuw. De benaming verwijst naar de oude heerlijkheid Zwijnland, die rond 1660 aangekocht werd door de Sint-Bertinusabdij van Sint-Omaars.