Burgerhuis De Lelie

Beschermd monument van 03-09-1981 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Geldmunt
Locatie Geldmunt 20 (Gent)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/44021/271.1
  • 4.01/44021/940.1
  • OO001052

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Huis De Lelie

Geldmunt 20, Gent (Oost-Vlaanderen)

Huis van drie traveeën en drie bouwlagen, onder zadeldak (nok loodrecht op de straat, leien), gedateerd 1714 door middel van muurankers op de vleugelstukken van de halsgevel.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Burgerhuis De Lelie is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de artistieke en architectuurhistorische waarde van het pand als volgt werd gemotiveerd: "als bak- en zandstenen halsgevel in Lodewijk XIV-stijl daterend van 1714."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000657, Geldmunt 14: huis De Lelie, advies KCML (1981).

Waarden

Het huis De Lelie is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.