Hoekhuis Spijkerboort

Beschermd monument van 03-09-1981 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Geldmunt
Locatie Geldmunt 22 (Gent)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/44021/301.1
  • 4.01/44021/941.1
  • OO001053

Is de omvattende bescherming van

Hoekhuis

Ballenstraat 5, Gent (Oost-Vlaanderen)

Drie verdiepingen hoog hoekhuis met respectievelijk vijf en drie traveeën in verankerde voor- en zijgevel uit de tweede helft van de 18de eeuw.

Huis Spijkeboort

Geldmunt 22, Gent (Oost-Vlaanderen)

Hoekhuis van vijf traveeën en drie bouwlagen, onder mansardedak (leien). Middelgrote woning, vanouds genaamd "Spijkeboort" naar het huisteken namelijk de krukas. Voorgevel in rococostijl opgetrokken ter vervanging van houten voorgevel in 1766 ; bij reconstructie van voorgevel in 1906 vermoedelijk derde bouwlaag toegevoegd.

Muurschilderingen Spijkeboort

Geldmunt 22, Gent (Oost-Vlaanderen)

In 1905 werd een zwaar gehavende laat-15de-eeuwse voorstelling van het Laatste Avondmaal ontdekt in een kamer op het gelijkvloers; blootgelegd en vervolledigend gerestaureerd door Frans-Jozef Coppejans.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Hoekhuis Spijkerboort is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de artistieke en architectuurhistorische waarde van het pand als volgt werd gemotiveerd: "als ruime woning van circa 1460 met behouden muurschildering voorstellende 'Het Laatste Avondmaal' uit de tweede helft van de 15de eeuw. De vroegere houten gevel werd in 1766 vervangen door een arduinen voorgevel in rococostijl, heden met 20ste-eeuwse aanpassingen."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000657, Geldmunt 16: huis Spijkerboort, advies KCML (1981).

Waarden

Het huis Spijkerboort is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.