Burgerhuis De Klok

Beschermd monument van 03-09-1981 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Kraanlei
Locatie Kraanlei 75 (Gent)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/44021/298.1
  • 4.01/44021/942.1
  • OO001054

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Huis De Klok

Kraanlei 75, Gent (Oost-Vlaanderen)

Huis uit de tweede helft van de 17de eeuw. Traditionele trapgevel (7 trappen + topstuk) met twee bouwlagen, drie traveeën en met zadeldak (pannen). Hersteld in 1915 door Amandus Robert Janssens.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Burgerhuis De Klok is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de artistieke en architectuurhistorische waarde van het pand als volgt werd gemotiveerd: "als barokke trapgevel met merkwaardige reliëfs in de gedrukte puntboogvormige velden en arduinen 18de-eeuwse spiegelboogdeur."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000657, Kraanlei 73: Huis De Klok, advies KCML (1981).

Waarden

Het huis De Klok is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.