Beschermd monument

Burgerhuis De Klok

Beschermd monument van 03-09-1981 tot heden

ID
8091
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8091

Besluiten

Geografisch pakket Gent
definitieve beschermingsbesluiten: 03-09-1981  ID: 1665

Beschrijving

Burgerhuis De Klok is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de artistieke en architectuurhistorische waarde van het pand als volgt werd gemotiveerd: "als barokke trapgevel met merkwaardige reliëfs in de gedrukte puntboogvormige velden en arduinen 18de-eeuwse spiegelboogdeur."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000657, Kraanlei 73: Huis De Klok, advies KCML (1981).


Waarden

Het huis De Klok is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Huis De Klok

Kraanlei 75 (Gent)
Huis uit de tweede helft van de 17de eeuw. Traditionele trapgevel met twee bouwlagen, drie traveeën en met zadeldak. Hersteld in 1915 door Amandus Robert Janssens. De reliëfs in de verdiepte boogvelden symboliseren de drie goddelijke en de vier cardinale deugden met hun attributen.