Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve met brouwerij

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
80951
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/80951

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

De volgende adressen worden geacht niet vastgesteld te zijn omdat ze verbouwd of gesloopt zijn:

  • Hauwaart 12B (Oudenaarde)
  • Hauwaart 12C (Oudenaarde)

Voorheen gesloten hoeve met bijbehorende brouwerij, herhaaldelijk aangepast, uitgebreid en gemoderniseerd tot een klein industrieel gebouwencomplex, min of meer met behoud van de vroegere aanleg met rechthoekige binnenplaats. Thans deels gesloopt en deels aangepast tot winkelhuis en drie woningen.Aanduiding van

Is de omvattende vaststelling van

Hoeve met brouwerij

Hauwaart 12-18 (Oudenaarde)
Voorheen gesloten hoeve met bijbehorende brouwerij, herhaaldelijk aangepast, uitgebreid en gemoderniseerd tot een klein industrieel gebouwencomplex, min of meer met behoud van de vroegere aanleg met rechthoekige binnenplaats. Heden deels gesloopt en deels aangepast tot winkelhuis en drie woningen. Resterende gebouwen voornamelijk daterend uit het tweede kwart van de 20ste eeuw.