Beschermd monument

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart: schip, koor, sacristie en interieur

Beschermd monument van 12-01-1987 tot heden
ID: 8098   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8098

Besluiten

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart
definitieve beschermingsbesluiten: 12-01-1987  ID: 2240

Beschrijving

De bescherming omvat het schip, koor, sacristie en interieur van de parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde als volgt werd gemotiveerd: “De historische waarde als 18de-eeuwse uitbreiding van een in oorsprong romaanse kerk met nog in kern 13de-eeuwse middenbeuk, met twee zijbeuken een barokke halsgevel aan de westzijde, waarbij de achterliggende beuken uitzonderlijk niet door gevelgeledingen worden aangeduid.
De historische waarde van het driebeukige koor met eenvoudige lancetvormige drielichten, in de 19de eeuw aan de vroeg 13de-eeuwse toren en de 14de-15de-eeuwse transeptarmen aangebouwd.
De artistieke waarde van het interieur met onder meer een 18de-eeuwse preekstoel, biechtstoelen, muurbekleding, 16de-eeuwse piëta, laat 17de-eeuws schilderij, 18de-eeuwse beelden en Van Peteghemorgel van 1767, verder ook neogotische altaren, retabel, koorgestoelten, glasramen en kruisweg.”

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, DO000784, Onze-Lieve-Vrouwkerk, advies KCML (1987).


Waarden

Het schip, koor, sacristie en interieur van de Onze-Lieve-Vrouwkerk te Oudegem, als uitbreiding van de bestaande bescherming van de toren met transept, zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart

Oudegemse baan zonder nummer (Dendermonde)
Pseudo-basilicale kerk opgetrokken uit zandsteen. De oudste delen van de kerk (kruisingstoren en deel van koor) klimmen vermoedelijk op tot de tweede helft van de 13de eeuw.