Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 20-09-2010 tot heden

ID: 81009   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/81009

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Burgerhuis met voorgevel hersteld volgens ontwerp van 1922 door architect Maffei, in opdracht van Em. Buys. Geveldecoratie soberder uitgevoerd dan voorzien op het ontwerp en met overeenkomstige gevelopstand als het aanpalende rijhuis nr. 22.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis

Zwarte Zustersstraat 24 (Dendermonde)
Burgerhuis met voorgevel hersteld volgens ontwerp van 1922 door architect Maffei, in opdracht van Em. Buys. Geveldecoratie soberder uitgevoerd dan voorzien op het ontwerp en met overeenkomstige gevelopstand als het aanpalende rijhuis nummer 22.