Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Afsluitingspaal

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 20-09-2010 tot heden

ID
81047
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/81047

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Afsluitingspaal, geplaatst langsheen de voormalige toegangsdreef tot het kasteel de Jonghe d'Ardoye.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Afsluitingspaal

Kasteelstraat zonder nummer (Ardooie)
Afsluitingspaal, geplaatst langsheen de voormalige toegangsdreef tot het kasteel de Jonghe d'Ardoye.