Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Sint-Antoniuskapel

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 81107   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/81107

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

In oorsprong horend bij de villa van de familie Rosseels. Beschaduwd door paardenkastanje. De kapel werd gebouwd met de steun van de drie zusters Rosseels die grote devotie hadden voor de Heilige Antonius en in de villa nummer 88 woonden.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Sint-Antoniuskapel

Dendermondebaan zonder nummer (Zele)
In oorsprong horend bij de villa van de familie Rosseels, beschaduwd dooreen paardenkastanje en ingewijd in 1925. Open wegkapel onder tentdak met rode pannen op vierkant grondplan, opgetrokken uit gewit baksteenmetselwerk op een gepikte plint.