Beschermd monument

Gildehuis Wijnschroedershuis

Beschermd monument van 03-09-1981 tot heden
ID: 8112   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8112

Besluiten

Geografisch pakket Gent
definitieve beschermingsbesluiten: 03-09-1981  ID: 1665

Beschrijving

Het gildehuis Wijnschroedershuis is, samen met het burgerhuis 't Gauden Hant, beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de artistieke, architectuurhistorische en cultuurhistorische waarde van het pand als volgt werd gemotiveerd: "als voormalig gildehuis der Wijnschroeders of Kraankinders. Gebouwd in 1755, ter vervanging van het oude gildehuis, naar ontwerp van architect David 't Kindt in rococostijl met bijhorende annexe (voormalig lokaal der gilde der Kraankinderen) in traditionele bak- en zandsteenstijl uit de 16de-17de eeuw."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000657, Kleine Vismarkt 2: Wijnschroedershuis, advies KCML (1981).


Waarden

Het Wijnschroedershuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde

historische waarde

in casu cultuurhistorische waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Gildehuis Wijnschroedershuis

Kleine Vismarkt 2, 4, Kraanlei 2 (Gent)
Oud gildehuis der Wijnschroeders of Kraankinderen midden 18de eeuw deels gesloopt en na verbreding van de Kraanlei in 1755 heropgebouwd: terzelfdertijd werden nieuwe kaaimuren aangelegd. Reeds in de tweede helft van de 18de eeuw werd het gildehuis gesplitst in twee woningen waaronder rechts herberg "de Nantes" die tot begin 20ste eeuw bleef bestaan.