Beschermd monument

Burgerhuis 't Gauden Hant

Beschermd monument van 03-09-1981 tot heden

ID
8114
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8114

Besluiten

Geografisch pakket Gent
definitieve beschermingsbesluiten: 03-09-1981  ID: 1665

Beschrijving

Het burgerhuis 't Gauden Hant is, samen met gildehuis Wijnschroedershuis, beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de artistieke, architectuurhistorische en cultuurhistorische waarde van het pand als volgt werd gemotiveerd: "als bak- en zandstenen hoekhuis uit de eerste helft van de 17de eeuw. De in- en uitgezwenkte topgevel vertoont in de boogvelden fraaie gehistoriseerde reliëfs (Bijbelse taferelen en scènes in verband met Sint-Elooi)."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000657, Kleine Vismarkt 8: huis 't Gauden Hant, advies KCML (1981).


Waarden

Het huis 't Gouden Hant is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu cultuurhistorische waarde

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Burgerhuis 't Gauden Hant

Kleine Vismarkt 8 (Gent)
Smal hoekhuis van drie traveeën en drie bouwlagen, onder zadeldak, daterend uit de eerste helft van de 17de eeuw. Bak- en zandstenen voorgevel met dubbelhuisopstand en in- en uitgezwenkte top. Zijgevel van vier traveeën met bakstenen lijstgevel. Gedeeltelijk gerestaureerd in 1890, waarbij de geveltop volledig gereconstrueerd werd.