Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 81174   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/81174

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Huis van vijf traveeën en twee en een halve bouwlaag onder zadeldak (Vlaamse pannen), uit de tweede helft van de 19de eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis

Luikstraat 13 (Lokeren)
Huis van vijf traveeën en twee en een halve bouwlaag onder zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw.