Beschermd monument

Burgerhuis ontworpen door Maurice de Waepenaert

Beschermd monument van tot heden

ID
8124
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8124

Beschrijving

Het burgerhuis is beschermd als monument.Waarden

De burgerwoning is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

De huizenrij van de Koningin Astridlaan nummers 2-28 is een gaaf, beeldbepalend en representatief voorbeeld van gevelarchitectuur in een regionalistische wederopbouwstijl ontleend aan een op neostijlen gebaseerde romantisch-decoratieve architectuur. De nieuwe residentiële straat in de historische stadskern werd aangelegd na de rechttrekking van de Dender volgens het rooilijnplan van stadsarchitect Alexis Sterck (1915) en het verkavelingsplan van stadsarchitect Fernand De Ruddere (1929). De eenvormige bebouwing werd grotendeels gerealiseerd door stadsarchitect Fernand De Ruddere tussen 1935-1940 als een evocatie van een laatmiddeleeuws straatbeeld waarbij de visuele eenheid en het pittoreske primeert.
Het woon-/winkelhuis Koningin Astridlaan nummer 1 werd door dezelfde architect aangelegd maar hoorde niet tot het verkavelingsplan. Het werd opgetrokken in een versoberde art deco met invloeden van Nieuwe Zakelijkheid en sluit stilistisch eerder aan bij de art decowoning op de hoek, Dijkstraat nummers 1-3.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Burgerhuis ontworpen door Maurice de Waepenaert

Koningin Astridlaan 19 (Dendermonde)
Burgerhuis naar ontwerp van architect Maurice de Waepenaert van 1936. Enkelhuis van twee traveeën en drie bouwlagen in eclectische stijl met in- en uitgezwenkte geveltop. Roodbakstenen gevel met verwerking van natuursteen en simili.