Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
81244
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/81244

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalige hoeve. Rechthoekig erf met gedeeltelijk bewaarde enkelvoudige omgrachting (zuidelijke helft van het erf).Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve

Ketelboetstraat 54-58 (Waasmunster)
Hoeve met rechthoekig erf met gedeeltelijk bewaarde enkelvoudige omgrachting. Centraal op het erf verankerde bakstenen boerenwoning met 19de-eeuws voorkomen, resulterend uit herhaaldelijke verbouwingen en wellicht minstens opklimmend tot de 17de eeuw. Lange dwarsschuur in baksteen voorheen met strodak, heden golfplaten zadeldak.