Beschermd monument

Kasteel van Evergem met walgracht

Beschermd monument van 27-06-2003 tot heden

ID: 8128   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8128

Besluiten

Kasteel van Evergem met bordestrap en walgracht met bruggen
{'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/13', 'label': u'definitieve beschermingsbesluiten'}: 27-06-2003  ID: 4064

Beschrijving

De bescherming als monument omvat het voormalig kasteel van Evergem, later Het Molenschip genaamd, de bordestrap en de walgracht met bruggen.Waarden

Het voormalig kasteel van Evergem, nu zogenaamd Het Molenschip, met inbegrip van bordestrap en walgracht met bruggen is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Het huidig kasteel of buitenhuis vervangt sedert 1913 het oude heerlijk kasteel van Evergem opklimmend tot de 12de eeuw ten tijde van de heren van Gavere, door de Sint-Baafsabdij aangesteld als ondervoogden van Evergem en herhaaldelijk wederopgebouwd, later verblijfplaats van de abten van de Sint-Baafsabdij en de Gentse bisschoppen als graven van Evergem, na de Franse revolutie buitenplaats van de gegoede bourgeoisie, onder andere baron A. Van Loo-Malfait, burgemeester van Evergem van 1882 tot 1891, waaraan nu nog verschillende wapenschilden in het gebouw herinneren. Als verblijfplaats van de heren en graven van Evergem speelde het kasteel een belangrijke rol in de ontwikkeling en de geschiedenis van de gemeente.
De gedeeltelijk bewaarde walgracht uitlopend in een grillige vijver getuigt van de oude kasteelsite met kasteel omringd door een omwalling, opklimmend tot de middeleeuwen en in de 19de eeuw heraangelegd tot een landschapstuin met gevarieerde waterpartijen met brugjes, met ijzeren leuning of met rotswerk als bruggenhoofden.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Representatief voorbeeld van een luxueuze buitenplaats in de Gentse regio, opgetrokken in een uitgesproken eclectische stijl met talrijke sierelementen en geveldecoraties verwijzend naar de classicistische vormentaal typerend voor de "Beaux Arts" -stijl in de vroege 20ste eeuw, de dominerende vierkante traptoren op de noordelijke hoek van het gebouw is een verbouwd restant van het vroeger kasteel en refereert aan het 17de-eeuws landhuis met hoektorens.
Ook de voor de bouwstijl kenmerkende huisindeling en interieuronderdelen zoals mozaïek- en parketvloeren, lambriseringen, stucwerk, schrijnwerk van deuren en vensters en hergebruikte elementen zoals sierschouwen en een eretrap bleven behouden.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Kasteel van Evergem

Vurstjen 25, 33 (Evergem)
Het voormalige zogenaamde Kasteel van Evergem, nu behorend bij Het Molenschip, kent een boeiende geschiedenis die opklimt tot de middeleeuwen en nauw verbonden is met het ontstaan en de geschiedenis van de gemeente Evergem.