Beschermd monument

Stationsgebouw Langerbrugge

Beschermd monument van 22-06-2004 tot heden
ID: 8130   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8130

Besluiten

Spoorwegstation Langerbrugge
definitieve beschermingsbesluiten: 22-06-2004  ID: 4296

Beschrijving

Het stationsgebouw van Langerbrugge is beschermd als monument.Waarden

Het spoorwegstation Langerbrugge is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als voorbeeld van een station met de karakteristieken van het gebouwd patrimonium van de stichtende maatschappij Gent-Terneuzen onder andere gekenmerkt door de aanwezigheid van een achteruitspringend overluifeld gedeelte. Het betreft hier tevens een materiële illustratie van de bouwstijlen die door privé-maatschappijen in het algemeen en de maatschappij Gent-Terneuzen in het bijzonder circa 1865 werd toegepast. Het gaat daarenboven om een station dat toebehoorde aan één van de laatste nog bestaande privé-maatschappijen die na 1926 door de toen opgerichte Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen werd overgenomen.

industrieel-archeologische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als voorbeeld van een station met de karakteristieken van het gebouwd patrimonium van de stichtende maatschappij Gent-Terneuzen onder andere gekenmerkt door de aanwezigheid van een achteruitspringend overluifeld gedeelte. Het betreft hier tevens een materiële illustratie van de bouwstijlen die door privé-maatschappijen in het algemeen en de maatschappij Gent-Terneuzen in het bijzonder circa 1865 werd toegepast. Het gaat daarenboven om een station dat toebehoorde aan één van de laatste nog bestaande privé-maatschappijen die na 1926 door de toen opgerichte Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen werd overgenomen.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Stationsgebouw Langerbrugge

Gentweg 8, 10 (Evergem)
Gelegen op de spoorlijn Gent-Terneuzen, geopend op 19-12-1865. Stationsgebouw vermoedelijk vernieuwd na de Eerste Wereldoorlog.