Beschermd monument

Stationsgebouw Langerbrugge

Beschermd monument van 22-06-2004 tot heden

ID: 8130   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8130

Besluiten

Spoorwegstation Langerbrugge
{'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/13', 'label': u'definitieve beschermingsbesluiten'}: 22-06-2004  ID: 4296

Beschrijving

Het stationsgebouw van Langerbrugge is beschermd als monument.Waarden

Het spoorwegstation Langerbrugge is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als voorbeeld van een station met de karakteristieken van het gebouwd patrimonium van de stichtende maatschappij Gent-Terneuzen onder andere gekenmerkt door de aanwezigheid van een achteruitspringend overluifeld gedeelte. Het betreft hier tevens een materiële illustratie van de bouwstijlen die door privé-maatschappijen in het algemeen en de maatschappij Gent-Terneuzen in het bijzonder circa 1865 werd toegepast. Het gaat daarenboven om een station dat toebehoorde aan één van de laatste nog bestaande privé-maatschappijen die na 1926 door de toen opgerichte Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen werd overgenomen.

industrieel-archeologische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als voorbeeld van een station met de karakteristieken van het gebouwd patrimonium van de stichtende maatschappij Gent-Terneuzen onder andere gekenmerkt door de aanwezigheid van een achteruitspringend overluifeld gedeelte. Het betreft hier tevens een materiële illustratie van de bouwstijlen die door privé-maatschappijen in het algemeen en de maatschappij Gent-Terneuzen in het bijzonder circa 1865 werd toegepast. Het gaat daarenboven om een station dat toebehoorde aan één van de laatste nog bestaande privé-maatschappijen die na 1926 door de toen opgerichte Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen werd overgenomen.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Stationsgebouw Langerbrugge

Gentweg 8-10 (Evergem)
Gelegen op de spoorlijn Gent-Terneuzen, geopend op 19-12-1865. Stationsgebouw vermoedelijk vernieuwd na de Eerste Wereldoorlog.