Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Gendarmerie

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
81370
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/81370

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Vroegere gendarmerie. Rijhuizen uit eind 19de eeuw onder zadeldak (pannen, nok evenwijdig aan de straat). Beraapte gevels van drie traveeën en twee bouwlagen op gecementeerde plint.Aanduiding van

Is de omvattende vaststelling van

Hoekhuis

Elsegemplein 12 (Wortegem-Petegem)
Hoekhuis uit eind 19de eeuw onder zadeldak met beraapte gevel van drie traveeën en twee bouwlagen op gecementeerde plint, hoger en breder dan de aanpalende huizen, met gecementeerde hoekblokken en bredere benedenvensters.


Rij dorpswoningen

Elsegemplein 14-20 (Wortegem-Petegem)
Rijhuizen uit eind 19de eeuw onder zadeldak met beraapte gevels van drie traveeën en twee bouwlagen op gecementeerde plint.