Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Pastorie

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
81391
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/81391

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalige pastorie, naar ontwerp van architect J. Coomans (Ieper) van 1922. Burgerhuis met voortuintje, afgezet door middel van laag bakstenen muurtje onder ezelsrug.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Pastorie

Voormezele-Dorp 27 (Ieper)
Voormalige pastorie, naar ontwerp van architect J. Coomans (Ieper) van 1922. Burgerhuis met voortuintje, afgezet door middel van laag bakstenen muurtje onder ezelsrug.