Landhuis Spaans Dak met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 26-02-1980 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Oud-Heverlee
Deelgemeente Oud-Heverlee
Straat Maurits Noëstraat
Locatie Maurits Noëstraat 2 (Oud-Heverlee)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.02/24086/103.1
  • 4.02/24086/109.1
  • OB000669

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Landhuis Spaans Dak

Maurits Noëstraat 2, Oud-Heverlee (Vlaams-Brabant)

Twee verdiepingen hoge woning afgedekt met een tichelen zadeldak en geflankeerd door een zadeldaktorentje met trapgeveltjes, uit de 16de, 17de eeuw, achterbijbouw uit de tweede helft van de 18de eeuw.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming als dorpsgezicht omvat het landhuis Spaans Dak met de onmiddellijke omgeving, een langshuis uit de 16-17de eeuw aan de rand van de vijvers van de Zoete Waters.

Het beschermingsdossier motiveert de artistieke waarde van de watermolen van de Zoete Waters en het Spaans Dak als volgt: "ondanks enkele verbouwingen hebben ze grotendeels hun 17de-eeuws uitzicht bewaard; een belangrijke factor die mede hun waarde benadeelt, is echter hun ligging. Vooreerst staan ze visueel in relatie met elkaar: ze staan namelijk in de onmiddellijke omgeving van de eerste vijver van de Zoete Waters. Het Spaans Dak heeft daarbij nog als achtergrond, de aanzet van het Meerdaalwoud. De voormalige molen bevindt zich goed zichtbaar op de hoek van een kruispunt en in de diepte - ter hoogte van de vijvers - waarheen de Waverse baan afdaalt."

  • Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, Beschermingsdossier DB000560, Sint-Annakerk (uitbreiding) en pastorie met omgeving; kapel Onze-Lieve-Vrouw van Steenbergen; het Spaans Dak met omgeving; voormalige watermolen met omgeving (S.N., 1980).

Waarden

Het Spaans Dak met onmiddellijke omgeving is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

artistieke waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.