Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Kasteel Hof ten Goede

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden
ID: 81410   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/81410

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Hof ten Goede en later Het Verbrand Hof(ken), gaat terug op een rechthoekige omgrachte site met kasteel ingeplant aan de noordzijde, en aansluitend kasteelbos ten zuiden. Restanten van de omgrachting zijn bewaard aan de noord-, west- en zuidzijde.Waarden


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hof ten Goede

Lokerenbaan 277 (Zele)
Hof ten Goede en later Het Verbrand Hof(ken), gaat terug op een rechthoekige omgrachte site met kasteel ingeplant aan de noordzijde, en aansluitend kasteelbos ten zuiden. Restanten van de omgrachting zijn bewaard aan de noord-, west- en zuidzijde.