Beschermd monument

Bankgebouw in art decostijl

Beschermd monument van 04-12-2003 tot heden

ID: 8146   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8146

Beschrijving

De voormalige Handelsbank, nu Café-Taverne Art Deco, is beschermd als monument.Waarden

De voormalige Handelsbank, thans Café-Taverne Art Deco, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Deze voormalige Handelsbank, thans Café-Taverne Art Deco op de splitsing met de Koningin Astridlaan, uit 1926 is een stijlzuivere en kenmerkende realisatie van de vooraanstaande Gentse interbellumarchitect Jan-Albert De Bondt. Dit hoekhuis in een versoberde art deco met reminiscenties uit het romantisch kubisme wordt gekenmerkt door het gebruik van symmetrische en verspringende volumes evenals een kleurrijk en decoratief metselwerk. Daarenboven is dit hoekhuis het hoogtepunt van vernieuwende architectuur en het énig stijlzuiver art decogebouw in de eerder traditionele en historiserende wederopbouwarchitectuur te Dendermonde. Het markeert de aanpalende en iets later aangelegde Koningin Astridlaan waarvan het zich stilistisch onderscheidt.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Deze voormalige Handelsbank, thans Café-Taverne Art Deco op de splitsing met de Koningin Astridlaan, uit 1926 is een stijlzuivere en kenmerkende realisatie van de vooraanstaande Gentse interbellumarchitect Jan-Albert De Bondt. Dit hoekhuis in een versoberde art deco met reminiscenties uit het romantisch kubisme wordt gekenmerkt door het gebruik van symmetrische en verspringende volumes evenals een kleurrijk en decoratief metselwerk. Daarenboven is dit hoekhuis het hoogtepunt van vernieuwende architectuur en het énig stijlzuiver art decogebouw in de eerder traditionele en historiserende wederopbouwarchitectuur te Dendermonde. Het markeert de aanpalende en iets later aangelegde Koningin Astridlaan waarvan het zich stilistisch onderscheidt.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Bankgebouw in art-decostijl

Dijkstraat 1-3 (Dendermonde)
Voormalige handelsbank, nu taverne in art-decostijl. In 1926 tekende architect Jan-Albert De Bondt de plannen voor een filiaal van de Gentse Naamloze Vennootschap Handelsbank te Dendermonde. Het gebouw werd schuin ingeplant op een hoekperceel aan de scheiding van de Dijkstraat en de toen nog aan te leggen Koningin Astridlaan.